Uitgelicht

Hondenweide in Marke?

De vraag voor een hondenweide in Marke  is groot, dat zagen we ook bij de bevraging over de toekomst van Marke.  Met Marke 2010|2030 stellen we voor om een hondenweide te realiseren ter hoogte van het OC. De driehoekige weide naast  de Hellestraat is een goed afgesloten geheel. Met een houtkant en een rij wilgen met gracht. Met een kleine inspanning kan deze weide omgevormd worden tot hondenweide.

Toegankelijk en gemakkelijk te bereiken voor iedereen, in de directe omgeving van het OC er is ook parkeergelegenheid. We wensen dan ook dat dit voorstel voor hondenweide snel wordt gerealiseerd.

Uitgelicht

En wat met het Markse Binnengebied?

Een vraag die met de regelmaat van een slechtlopende klok wordt gesteld. Soms luid, soms verkapt in één of ander plan.

Het is weinig zinnig om het enkel te hebben over dat gedeelte in Marke dat gelegen is tussen de Markebeek, de Markt- en de Kloosterstraat. Het deel uitmaken van een groter geheel zorgt er tegelijk voor dat er meer uitdagingen en mogelijkheden gezien worden.

Het groter geheel toont de ‘groene’ structuren.

We tekenen er de mobiliteitslijnen bij. Zowel het doorgaand verkeer als het traag verkeer. Vaststelling hierbij is dat de toegangspoorten tot het gebied een frisse aanpak nodig hebben zowel om de verkeersstromen in goede banen te leiden rond het gebied als om het gebruik van het binnengebied te optimaliseren.

In dit gebied zijn nu nog twee woonprojecten beslist en/of in uitvoering. Het project aan de Kloosterstraat (met service-flats, aanleunwoningen en eengezinswoningen) en aan de Kraaipoelstraat (uitbreiding). Marke-Centrum is eerder aan een herorientering toe dan het open binnengebied. Bovendien komen er nieuwe huizen aan de Kardinaalstraat, de Keizerstraat en de Hellestraat,  mogelijks ook de Dorreberkstraat. Dit zorgt voor meer dan voldoende woningen voor de toekomst.

Geen bijkomende woningen in dit binnengebied zorgt er tegelijk voor dat er geen bijkomende auto-voorzieningen moeten getroffen worden.

Het binnengebied kan en mag open en groen blijven, met

  • trage doorsteken van de Marktstraat naar de Markebeek en Ter Doenaert,
  • een versterking van het groen, de Markebeek, het speelweefsel en de toevoeging van een toegankelijk wandelparcours,
  • een landbouwfunctie.

Het binnengebied is geen beluik.

In een grotere stad vind je hier en daar nog een beluik. Doorgaans krijg je goed verscholen voor de buitenwereld, een doodlopende steeg met armtierige arbeiderswoningen. Zo’n beluik wordt bewaard omwille van historische redenen (onroerend erfgoed) ofwel gerenoveerd.

Het binnengebied heeft een eigen functie in de gemeente.


 

Wandelingen: “Verken Marke”

Onder deze vlag organiseerde Marke 2010|2030 in het afgelopen jaar – samen met het Ontmoetingscentrum Marke – 3 wandelingen op zondag. Geen kilometers vreten. Wel ter plaatse gaan zien hoe werk zal worden gemaakt van de toekomst van Marke. Wandelingen met tekst en uitleg, met kans tot vragen stellen en opmerkingen maken, suggesties doen…

Van elke wandeling hebben we een (al zeggen we het zelf) behoorlijk verslag gemaakt. Deze verslagen lees je binnenkort op deze website. Zo kan iedereen bijblijven…

Tijdens wandeling 1 bespraken we evolutie van het Preshoekbos, de Markebeek en het Speelweefsel

Met wandeling 2 maakten we kennis met het geplande bedrijventerrein aan de Torkonjestraat, de nieuwe woonzones en aansluitend een deel van het OC-park

Wandeling 3 tenslotte bracht ons bij het bouwproject bij de Kloosterstraat en het binnengebied

In de loop van het komende jaar (2018) organiseren we opnieuw (en andere) verkenningen. Wandelen is gezond en de toekomst gaat ons allen aan.

Preshoekbos groeit en in 2018 komt er een loopparcours.

Het Preshoekbos op Marks grondgebied groeit langzaam verder. Op het kaartje kan je een inrichtingsagenda zien, een totaal overzicht van de bosontwikkeling. .

Centraal zijn er nog grote witte stukken, deze gronden moeten nog verworven worden.

Wij volgen dit project van heel dicht op en brengen jullie geregeld op de hoogte.

Nieuw voor 2018 : de realisatie van een loopparcours van een 5-tal kilometer door het bos (op Marks grondgebied). De ondergrond van het parcours zal zand zijn.  De start van de route : nieuwe brugje langs de Markebeek, ter hoogte van het speelbos.

De Prinse: Veilig verkeer – eindelijk… ?

Veilig verkeer – eindelijk… ?

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 5 december 2017 heeft men het nog eens gehad over wat verkeersveiligheid zal betekenen voor de N 43, de Torkonjestraat. Er komen verkeerslichten aan het kruispunt De Prinse. Bovendien wordt over het ganse traject van Aalbeke tot aan het oprittencomplex (R 8) aan weerszijden en afgescheiden fietspaden voorzien (een afstand van 2,7 km).

De focus in commentaren verengt de verkeersveiligheid echter tot een veilige oversteek aan de Prinse en de vlotte bereikbaarheid van het Kortrijkse Station en Centrum.

Verkeersveiligheid gaat om meer !

Lees “De Prinse: Veilig verkeer – eindelijk… ?” verder

Zwaar verkeer door Marke-centrum

Nogal wat zwaar verkeer trekt door Marke-Centrum. Bij inwoners een bekend fenomeen.

De as Hellestraat, Kloosterstraat, Markekerkstraat  en omgekeerd wordt zeer regelmatig gebruikt door vrachtwagens die via GPS-aanwijzingen hierlangs worden gestuurd, om de weg te vinden naar de firma Vandewiele en vervolgens terug naar de autosnelweg.

Hinderlijk ? Ja. Onoverkomelijk ? Neen !

Het simpelweg plaatsen van een verbodsbord (zoals de C21 #3,5t – uitgezonderd plaatselijke bediening) vormt duidelijk geen garantie dat de dorpskern wordt vermeden.

Toch dient de Baliestraat hiertoe.

Willen we de vrachtwagens de Baliestraat doen volgen, dan zijn er verschillende stappen wenselijk.

Lees “Zwaar verkeer door Marke-centrum” verder

Buurtparken- en pleinen

spelelement voor een park
Uitdagend spel

Buurtparken en –pleinen vormen een rijkdom voor alle inwoners maar in het bijzonder voor de omwonenden.

Met Marke 2010|2030 doen we een warme omroep om in overleg met geïnteresseerde  inwoners en de buurtbewoners van onze Markse  parken en pleinen “unieke-buurt- belevings-plaatsen” te maken. De verscheidenheid van buurten zal leiden tot heel verschillende creatieve ontwikkelingen. De betrokkenheid van mensen in het opmaken van een inrichtingsplan of waar willen we naartoe met het park/plein en beheersplan of hoe onderhouden we onze realisaties – vormt de basis. Minstens alle omwonenden krijgen het plan en de uitdaging om het mee te realiseren en mee in te staan voor het beheer ervan.

Waaraan kan er gedacht worden?
Een bloemenpark met elk seizoen andere bloeiende bloemen,  waar veel kinderen aanwezig zijn kunnen natuurlijke constructies (heuvels, boomstammen, een klimrek enz..) een plaats krijgen, diverse parkbomen, fruitbomen kunnen een locatie bepalen, een kunstpark met foto’s van de omwonenden en hun foto-creaties, een bewegingspark met toestellen die activiteiten en interactie uitlokken,  een volksspelenpark, enz…    

Kort gesnoeid

Sneukelpad Lieven BauwenspleinDe struiken op het Sneukelpleintje (tussen Olympiadeplein en Rekkemsestraat) werden  gesnoeid.
Een drastische snoeibeurt, let wel voor dit pleintje is dit een goede zaak, zo vormt  het pleintje meer een geheel in plaats van twee afzonderlijke groenstroken. Marke 2010|2030 vindt het opmerkelijk dat bij deze snoeibeurt een aangeplante kerstboom, past helemaal niet in deze locatie en een afstervende boom blijven staan.

Heerlijke vruchten
Het eigene van het pleintje vormen de aangeplante fruitbomen en struiken. Wist je dat er hier  een 15 hoogstamfruitbomen aangeplant zijn (kersen, peren, appels, pruimen)  en een pak bessenstruiken dank zij een samenwerkingsverband tussen Natuurpunt, TuinHier en de stad Kortrijk. Het fruit staat er beschikking van de mensen uit de buurt en geïnteresseerde Markenaren.

Marke 2010|2030 vindt het wenselijk dat dit pleintje verder ingericht wordt als een sneukelplein. Een belangrijke volgende inrichtingsstap kan bestaan uit het verwijderen van struiken in de bestaande bomenrij en deze vervangen door Vlierbesstruiken, deze passen perfect in omgeving. Hieronder lees je wat je kan doen met vlierbessen.

Lees “Kort gesnoeid” verder

Rekkemsestraat: nu 50 km/u over volle lengte

Wanneer je de Rekkemsestraat binnen rijdt via de tunnel onder de spoorweg zie je op de weg 50km staan, mooi initiatief, zeker op een belangrijke  verbindingsweg.Wanneer je vanuit Lauwe,  Marke binnen rijdt over de brug van de E403 zie je aan het verkeersbord dat je de bebouwde kom binnen rijdt.

Marke 2010|2030 stelt voor om  ook hier op het wegdek  aan te geven dat je maar 50 km per uur mag rijden, dit naar analogie met de Overzetweg. Kom je vanuit Bissegem Marke binnen dan vind je op het wegdek, juist over de brug van de Leie, 50 km geschilderd op het wegdek. 

27 Canadese populieren worden geveld.

27 Canadese populieren langs het Markebekepad, ter hoogte van de vijver, worden wellicht binnenkort geveld. Canadese Populier is door de mens gecreëerd: door kruising van 2 soorten  wilde men een nieuwe boom die snel groeide en zoveel mogelijk hout opbracht. Nadeel is dat ze na  30 à 40 jaar kaprijp zijn, daarna komen in hun afbraakfase terecht.

Deze 27 volgroeide populieren vormen op vandaag een  zeer zichtbare baken in het landschap. Je kan de bomen van ver zien staan, je kan je er bij wijze van spreken perfect op oriënteren.

Vanuit ecologische hoek zijn populieren zeer waardevol, herbergen o.a. heel wat vogels, insecten. Deze populieren situeren zich binnen de perimeter van het in aanleg zijnde Preshoekbos, de grond waarop ze staan is eigendom van de stad Kortrijk.

Lees “27 Canadese populieren worden geveld.” verder