Marke 2010|2030

Marke 2010|2030  is een platform waar Markenaren samen de toekomst maken. Marke 2010|2030 groeide uit het succesvol Prikkelpad-initiatief, waar tal van organisaties en individuele Markenaren aan mee werkten. Samen met een brede stuurgroep werden diverse voorstellen samen gebracht en een aantal werden reeds gerealiseerd.  De focus van  Marke 2010|2030 ligt  op het gebied Marke en zijn inwoners, waarbij we vertrekken van de vraag : Hoe kunnen we verbinden ( wijken, groen, wegen,…) hoe kunnen we de verbondenheid tussen de inwoners versterken en dit op een participatieve wijze.

In 2013 wenste het nieuwe stadsbestuur via  “Kortrijk spreekt”, de participatie gedachte die Marke 2010|2030 koesterde en in praktijk bracht, uit te rollen over Kortrijk. Na een overleg met de burgermeester koesterde Marke 2010|2030 de hoop een actieve gesprekspartner te worden voor wat Marke  betreft. Door de tijd heen stelde  Marke 2010|2030 vast dat dit niet evident was.

Begin 2017 is er de eigen website, je kan er de visie, de lopende participatieve projecten, de realisaties van Marke 2010|2030 en de voorstellen rond verschillende thema’s voor Marke terugvinden. De leidraad hierbij is gebieds- verbindingen maken, werken aan verbondenheid tussen mensen en dit alles op een participatieve manier.

Alle voorstellen en Initiatieven die deze kenmerken hebben willen we zeker hier een plaats geven. De voorstellen zijn niet limitatief en niet te nemen of te laten.

Op deze pagina willen we graag de lezer permanent informeren over ideeën en voorstellen, evoluties, realisaties initiatieven die de werking van Marke 2010|2030 kenmerken en uitbouwen.