27 Canadese populieren worden geveld.

27 Canadese populieren langs het Markebekepad, ter hoogte van de vijver, worden wellicht binnenkort geveld. Canadese Populier is door de mens gecreëerd: door kruising van 2 soorten  wilde men een nieuwe boom die snel groeide en zoveel mogelijk hout opbracht. Nadeel is dat ze na  30 à 40 jaar kaprijp zijn, daarna komen in hun afbraakfase terecht.

Deze 27 volgroeide populieren vormen op vandaag een  zeer zichtbare baken in het landschap. Je kan de bomen van ver zien staan, je kan je er bij wijze van spreken perfect op oriënteren.

Vanuit ecologische hoek zijn populieren zeer waardevol, herbergen o.a. heel wat vogels, insecten. Deze populieren situeren zich binnen de perimeter van het in aanleg zijnde Preshoekbos, de grond waarop ze staan is eigendom van de stad Kortrijk.

Uit onderzoek door de mensen van de stad blijkt dat deze populieren op vandaag in hun afbraakfase zitten, ze sterven dus geleidelijk af dit blijkt uit afbrekende takken. Daarnaast staan deze bomen op de oever van de vijver en hun wortels bevinden zich tot in de vijver en onder het fietspad. De oevers kalven af met een mogelijke val van de bomen zelf. Het college van burgermeester en schepenen hebben dan ook de beslissing genomen om de bomen te kappen, na het broedseizoen.

Marke 2010|2030  wil aan de stad deze suggesties meegeven voor de toekomst:

  • Kiezen voor bomen en struiken die streekeigen zijn is belangrijk, deze planten gedijen hier het best.
  • Niet elke boom past op eender welke plaats, een gericht plantbeleid is belangrijk.
  • Het verdwijnen van deze bomen vraagt naar een heraanplant. Deze wordt in het vooruitzicht gesteld, Marke 2010|2030 opteert om onmiddellijk de bevolking te informeren over de locatie en wat er zal geplant worden. Zo wordt de  aanplant geen loze belofte, maar een op te volgen feit.
  • Marke 2010|2030 suggereert aan de stad om de gronden over te dragen/ te verkopen aan het Agentschap natuur en Bos (Vlaamse overheid) , zodat er een inrichting en beheer van het Preshoekbos kan gerealiseerd worden.