Buurtparken- en pleinen

spelelement voor een park
Uitdagend spel

Buurtparken en –pleinen vormen een rijkdom voor alle inwoners maar in het bijzonder voor de omwonenden.

Met Marke 2010|2030 doen we een warme omroep om in overleg met geïnteresseerde  inwoners en de buurtbewoners van onze Markse  parken en pleinen “unieke-buurt- belevings-plaatsen” te maken. De verscheidenheid van buurten zal leiden tot heel verschillende creatieve ontwikkelingen. De betrokkenheid van mensen in het opmaken van een inrichtingsplan of waar willen we naartoe met het park/plein en beheersplan of hoe onderhouden we onze realisaties – vormt de basis. Minstens alle omwonenden krijgen het plan en de uitdaging om het mee te realiseren en mee in te staan voor het beheer ervan.

Waaraan kan er gedacht worden?
Een bloemenpark met elk seizoen andere bloeiende bloemen,  waar veel kinderen aanwezig zijn kunnen natuurlijke constructies (heuvels, boomstammen, een klimrek enz..) een plaats krijgen, diverse parkbomen, fruitbomen kunnen een locatie bepalen, een kunstpark met foto’s van de omwonenden en hun foto-creaties, een bewegingspark met toestellen die activiteiten en interactie uitlokken,  een volksspelenpark, enz…