De Prinse: Veilig verkeer – eindelijk… ?

Veilig verkeer – eindelijk… ?

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 5 december 2017 heeft men het nog eens gehad over wat verkeersveiligheid zal betekenen voor de N 43, de Torkonjestraat. Er komen verkeerslichten aan het kruispunt De Prinse. Bovendien wordt over het ganse traject van Aalbeke tot aan het oprittencomplex (R 8) aan weerszijden en afgescheiden fietspaden voorzien (een afstand van 2,7 km).

De focus in commentaren verengt de verkeersveiligheid echter tot een veilige oversteek aan de Prinse en de vlotte bereikbaarheid van het Kortrijkse Station en Centrum.

Verkeersveiligheid gaat om meer !

In de loop van het komende jaar wordt een KMO-zone opgetrokken. 15 bedrijven worden voorzien langs de Torkonjestraat (kant Marke Centrum). Uiteraard zal dit extra (ook zwaar) verkeer aanzuigen.

Zowel de Pottelbergstraat als het verlengde ervan, de Torkonjestraat, snijden verschillende stadsdelen af van elkaar. De wijken Abdijhoeve, Rodenburg, St. Anna en Populierenhof liggen letterlijk ‘aan de andere kant’ van Marke. We vinden aan die andere kant ook nog het Stadsgroen Marionetten, het AZ Groeninghe, de scholen het Don Boscocollege en Kinderland.

Een veilige oversteek – ook voor voetgangers en fietsers – is bijgevolg wenselijk

  • ter hoogte van de molen (Abdijmolenweg naar Vannestes Molenstraat),
  • aan de Prinse,
  • ter hoogte van de aansluiting van de Keizerstraat via de nieuw aan te leggen Delacroixstraat met de Torkonjestraat naar het Delacroixpad,
  • en ter hoogte van de Don Boscolaan.

Technisch nog. Of verkeerslichten nu de meest ordentelijke en verkeersveilige oplossing is voor te druk auto- en vrachtverkeer en fietsend dwarsverkeer, laten we in het midden. Voor een ondertunneling is er een langere weg nodig dan beschikbaar is, spijtig. Een rond punt was, ondanks de beschikbare plaats, blijkbaar geen optie.