Zwaar verkeer door Marke-centrum

Nogal wat zwaar verkeer trekt door Marke-Centrum. Bij inwoners een bekend fenomeen.

De as Hellestraat, Kloosterstraat, Markekerkstraat  en omgekeerd wordt zeer regelmatig gebruikt door vrachtwagens die via GPS-aanwijzingen hierlangs worden gestuurd, om de weg te vinden naar de firma Vandewiele en vervolgens terug naar de autosnelweg.

Hinderlijk ? Ja. Onoverkomelijk ? Neen !

Het simpelweg plaatsen van een verbodsbord (zoals de C21 #3,5t – uitgezonderd plaatselijke bediening) vormt duidelijk geen garantie dat de dorpskern wordt vermeden.

Toch dient de Baliestraat hiertoe.

Willen we de vrachtwagens de Baliestraat doen volgen, dan zijn er verschillende stappen wenselijk.

  1. Een gesprek hebben met de Firma Vandewiele waarbij dit fenomeen gesteld wordt, samen gezocht wordt naar een (simpele) oplossing en hoe dit snel kan worden gerealiseerd (en/of gefinancierd),
  2. Een oplossing zou kunnen herleid worden tot het plaatsen van duidelijke richtingsaanwijzers. Die richtingsaanwijzers kunnen tweeledig zijn : de bestemming (Firma Vandewile – Ferromatrix) en de boodschap om NIET te rijden op de GPS-aanwijzingen.
  3. Opvolging van deze nieuwe situatie

Plaatsing ervan kan dan (richting Firma Vandewiele) : beginnend aan de kruising van de Hellestraat met de Baliestraat, verder aan de Dumoulinlaan en tenslotte over het rond punt aan de IJzerpoort.

Terug richting R 8 en de autostrade kunnen borden geplaatst worden ter hoogte van de Markekerkstraat, aan het rond punt aan de Ijzerpoort, ter hoogte van de Dumoulinlaan en tenslotte aan de komende verkeerslichten aan de Prinse.

Het eventueel plaatsen van een extra C21 #3,5t aan het begin en het einde van de Markekerkstraat kan enkel als effect hebben dat de vrachtwagenbestuurders nog minder weten waarheen te rijden en een sluipweg zoeken via de Van Belleghemdreef/Rode Dreef of de Poortersstraat/Pastoor Slossestraat.

Dit lijkt ons niet zinnig.

Het zou tenslotte de Stad sieren mocht zij de GPS-operatoren er actief op attenderen dat zij het beschikbare kaartmateriaal als open data duidelijker hanteren in hun wegbeschrijving.