En wat met het Markse Binnengebied?

Een vraag die met de regelmaat van een slechtlopende klok wordt gesteld. Soms luid, soms verkapt in één of ander plan.

Het is weinig zinnig om het enkel te hebben over dat gedeelte in Marke dat gelegen is tussen de Markebeek, de Markt- en de Kloosterstraat. Het deel uitmaken van een groter geheel zorgt er tegelijk voor dat er meer uitdagingen en mogelijkheden gezien worden.

Het groter geheel toont de ‘groene’ structuren.

We tekenen er de mobiliteitslijnen bij. Zowel het doorgaand verkeer als het traag verkeer. Vaststelling hierbij is dat de toegangspoorten tot het gebied een frisse aanpak nodig hebben zowel om de verkeersstromen in goede banen te leiden rond het gebied als om het gebruik van het binnengebied te optimaliseren.

In dit gebied zijn nu nog twee woonprojecten beslist en/of in uitvoering. Het project aan de Kloosterstraat (met service-flats, aanleunwoningen en eengezinswoningen) en aan de Kraaipoelstraat (uitbreiding). Marke-Centrum is eerder aan een herorientering toe dan het open binnengebied. Bovendien komen er nieuwe huizen aan de Kardinaalstraat, de Keizerstraat en de Hellestraat,  mogelijks ook de Dorreberkstraat. Dit zorgt voor meer dan voldoende woningen voor de toekomst.

Geen bijkomende woningen in dit binnengebied zorgt er tegelijk voor dat er geen bijkomende auto-voorzieningen moeten getroffen worden.

Het binnengebied kan en mag open en groen blijven, met

  • trage doorsteken van de Marktstraat naar de Markebeek en Ter Doenaert,
  • een versterking van het groen, de Markebeek, het speelweefsel en de toevoeging van een toegankelijk wandelparcours,
  • een landbouwfunctie.

Het binnengebied is geen beluik.

In een grotere stad vind je hier en daar nog een beluik. Doorgaans krijg je goed verscholen voor de buitenwereld, een doodlopende steeg met armtierige arbeiderswoningen. Zo’n beluik wordt bewaard omwille van historische redenen (onroerend erfgoed) ofwel gerenoveerd.

Het binnengebied heeft een eigen functie in de gemeente.