Hondenweide in Marke?

De vraag voor een hondenweide in Marke  is groot, dat zagen we ook bij de bevraging over de toekomst van Marke.  Met Marke 2010|2030 stellen we voor om een hondenweide te realiseren ter hoogte van het OC. De driehoekige weide naast  de Hellestraat is een goed afgesloten geheel. Met een houtkant en een rij wilgen met gracht. Met een kleine inspanning kan deze weide omgevormd worden tot hondenweide.

Toegankelijk en gemakkelijk te bereiken voor iedereen, in de directe omgeving van het OC er is ook parkeergelegenheid. We wensen dan ook dat dit voorstel voor hondenweide snel wordt gerealiseerd.

Preshoekbos groeit en in 2018 komt er een loopparcours.

Het Preshoekbos op Marks grondgebied groeit langzaam verder. Op het kaartje kan je een inrichtingsagenda zien, een totaal overzicht van de bosontwikkeling. .

Centraal zijn er nog grote witte stukken, deze gronden moeten nog verworven worden.

Wij volgen dit project van heel dicht op en brengen jullie geregeld op de hoogte.

Nieuw voor 2018 : de realisatie van een loopparcours van een 5-tal kilometer door het bos (op Marks grondgebied). De ondergrond van het parcours zal zand zijn.  De start van de route : nieuwe brugje langs de Markebeek, ter hoogte van het speelbos.

De Prinse: Veilig verkeer – eindelijk… ?

Veilig verkeer – eindelijk… ?

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 5 december 2017 heeft men het nog eens gehad over wat verkeersveiligheid zal betekenen voor de N 43, de Torkonjestraat. Er komen verkeerslichten aan het kruispunt De Prinse. Bovendien wordt over het ganse traject van Aalbeke tot aan het oprittencomplex (R 8) aan weerszijden en afgescheiden fietspaden voorzien (een afstand van 2,7 km).

De focus in commentaren verengt de verkeersveiligheid echter tot een veilige oversteek aan de Prinse en de vlotte bereikbaarheid van het Kortrijkse Station en Centrum.

Verkeersveiligheid gaat om meer !

Lees “De Prinse: Veilig verkeer – eindelijk… ?” verder

Zwaar verkeer door Marke-centrum

Nogal wat zwaar verkeer trekt door Marke-Centrum. Bij inwoners een bekend fenomeen.

De as Hellestraat, Kloosterstraat, Markekerkstraat  en omgekeerd wordt zeer regelmatig gebruikt door vrachtwagens die via GPS-aanwijzingen hierlangs worden gestuurd, om de weg te vinden naar de firma Vandewiele en vervolgens terug naar de autosnelweg.

Hinderlijk ? Ja. Onoverkomelijk ? Neen !

Het simpelweg plaatsen van een verbodsbord (zoals de C21 #3,5t – uitgezonderd plaatselijke bediening) vormt duidelijk geen garantie dat de dorpskern wordt vermeden.

Toch dient de Baliestraat hiertoe.

Willen we de vrachtwagens de Baliestraat doen volgen, dan zijn er verschillende stappen wenselijk.

Lees “Zwaar verkeer door Marke-centrum” verder

Kort gesnoeid

Sneukelpad Lieven BauwenspleinDe struiken op het Sneukelpleintje (tussen Olympiadeplein en Rekkemsestraat) werden  gesnoeid.
Een drastische snoeibeurt, let wel voor dit pleintje is dit een goede zaak, zo vormt  het pleintje meer een geheel in plaats van twee afzonderlijke groenstroken. Marke 2010|2030 vindt het opmerkelijk dat bij deze snoeibeurt een aangeplante kerstboom, past helemaal niet in deze locatie en een afstervende boom blijven staan.

Heerlijke vruchten
Het eigene van het pleintje vormen de aangeplante fruitbomen en struiken. Wist je dat er hier  een 15 hoogstamfruitbomen aangeplant zijn (kersen, peren, appels, pruimen)  en een pak bessenstruiken dank zij een samenwerkingsverband tussen Natuurpunt, TuinHier en de stad Kortrijk. Het fruit staat er beschikking van de mensen uit de buurt en geïnteresseerde Markenaren.

Marke 2010|2030 vindt het wenselijk dat dit pleintje verder ingericht wordt als een sneukelplein. Een belangrijke volgende inrichtingsstap kan bestaan uit het verwijderen van struiken in de bestaande bomenrij en deze vervangen door Vlierbesstruiken, deze passen perfect in omgeving. Hieronder lees je wat je kan doen met vlierbessen.

Lees “Kort gesnoeid” verder

Rekkemsestraat: nu 50 km/u over volle lengte

Wanneer je de Rekkemsestraat binnen rijdt via de tunnel onder de spoorweg zie je op de weg 50km staan, mooi initiatief, zeker op een belangrijke  verbindingsweg.Wanneer je vanuit Lauwe,  Marke binnen rijdt over de brug van de E403 zie je aan het verkeersbord dat je de bebouwde kom binnen rijdt.

Marke 2010|2030 stelt voor om  ook hier op het wegdek  aan te geven dat je maar 50 km per uur mag rijden, dit naar analogie met de Overzetweg. Kom je vanuit Bissegem Marke binnen dan vind je op het wegdek, juist over de brug van de Leie, 50 km geschilderd op het wegdek. 

Marke 2010|2030

Marke 2010|2030  is een platform waar Markenaren samen de toekomst maken. Marke 2010|2030 groeide uit het succesvol Prikkelpad-initiatief, waar tal van organisaties en individuele Markenaren aan mee werkten. Samen met een brede stuurgroep werden diverse voorstellen samen gebracht en een aantal werden reeds gerealiseerd.  De focus van  Marke 2010|2030 ligt  op het gebied Marke en zijn inwoners, waarbij we vertrekken van de vraag : Hoe kunnen we verbinden ( wijken, groen, wegen,…) hoe kunnen we de verbondenheid tussen de inwoners versterken en dit op een participatieve wijze.

Lees “Marke 2010|2030” verder