En wat met het Markse Binnengebied?

Een vraag die met de regelmaat van een slechtlopende klok wordt gesteld. Soms luid, soms verkapt in één of ander plan.

Het is weinig zinnig om het enkel te hebben over dat gedeelte in Marke dat gelegen is tussen de Markebeek, de Markt- en de Kloosterstraat. Het deel uitmaken van een groter geheel zorgt er tegelijk voor dat er meer uitdagingen en mogelijkheden gezien worden.

Het groter geheel toont de ‘groene’ structuren.

We tekenen er de mobiliteitslijnen bij. Zowel het doorgaand verkeer als het traag verkeer. Vaststelling hierbij is dat de toegangspoorten tot het gebied een frisse aanpak nodig hebben zowel om de verkeersstromen in goede banen te leiden rond het gebied als om het gebruik van het binnengebied te optimaliseren.

In dit gebied zijn nu nog twee woonprojecten beslist en/of in uitvoering. Het project aan de Kloosterstraat (met service-flats, aanleunwoningen en eengezinswoningen) en aan de Kraaipoelstraat (uitbreiding). Marke-Centrum is eerder aan een herorientering toe dan het open binnengebied. Bovendien komen er nieuwe huizen aan de Kardinaalstraat, de Keizerstraat en de Hellestraat,  mogelijks ook de Dorreberkstraat. Dit zorgt voor meer dan voldoende woningen voor de toekomst.

Geen bijkomende woningen in dit binnengebied zorgt er tegelijk voor dat er geen bijkomende auto-voorzieningen moeten getroffen worden.

Het binnengebied kan en mag open en groen blijven, met

  • trage doorsteken van de Marktstraat naar de Markebeek en Ter Doenaert,
  • een versterking van het groen, de Markebeek, het speelweefsel en de toevoeging van een toegankelijk wandelparcours,
  • een landbouwfunctie.

Het binnengebied is geen beluik.

In een grotere stad vind je hier en daar nog een beluik. Doorgaans krijg je goed verscholen voor de buitenwereld, een doodlopende steeg met armtierige arbeiderswoningen. Zo’n beluik wordt bewaard omwille van historische redenen (onroerend erfgoed) ofwel gerenoveerd.

Het binnengebied heeft een eigen functie in de gemeente.


 

Wandelingen: “Verken Marke”

Onder deze vlag organiseerde Marke 2010|2030 in het afgelopen jaar – samen met het Ontmoetingscentrum Marke – 3 wandelingen op zondag. Geen kilometers vreten. Wel ter plaatse gaan zien hoe werk zal worden gemaakt van de toekomst van Marke. Wandelingen met tekst en uitleg, met kans tot vragen stellen en opmerkingen maken, suggesties doen…

Van elke wandeling hebben we een (al zeggen we het zelf) behoorlijk verslag gemaakt. Deze verslagen lees je binnenkort op deze website. Zo kan iedereen bijblijven…

Tijdens wandeling 1 bespraken we evolutie van het Preshoekbos, de Markebeek en het Speelweefsel

Met wandeling 2 maakten we kennis met het geplande bedrijventerrein aan de Torkonjestraat, de nieuwe woonzones en aansluitend een deel van het OC-park

Wandeling 3 tenslotte bracht ons bij het bouwproject bij de Kloosterstraat en het binnengebied

In de loop van het komende jaar (2018) organiseren we opnieuw (en andere) verkenningen. Wandelen is gezond en de toekomst gaat ons allen aan.

Buurtparken- en pleinen

spelelement voor een park
Uitdagend spel

Buurtparken en –pleinen vormen een rijkdom voor alle inwoners maar in het bijzonder voor de omwonenden.

Met Marke 2010|2030 doen we een warme omroep om in overleg met geïnteresseerde  inwoners en de buurtbewoners van onze Markse  parken en pleinen “unieke-buurt- belevings-plaatsen” te maken. De verscheidenheid van buurten zal leiden tot heel verschillende creatieve ontwikkelingen. De betrokkenheid van mensen in het opmaken van een inrichtingsplan of waar willen we naartoe met het park/plein en beheersplan of hoe onderhouden we onze realisaties – vormt de basis. Minstens alle omwonenden krijgen het plan en de uitdaging om het mee te realiseren en mee in te staan voor het beheer ervan.

Waaraan kan er gedacht worden?
Een bloemenpark met elk seizoen andere bloeiende bloemen,  waar veel kinderen aanwezig zijn kunnen natuurlijke constructies (heuvels, boomstammen, een klimrek enz..) een plaats krijgen, diverse parkbomen, fruitbomen kunnen een locatie bepalen, een kunstpark met foto’s van de omwonenden en hun foto-creaties, een bewegingspark met toestellen die activiteiten en interactie uitlokken,  een volksspelenpark, enz…    

27 Canadese populieren worden geveld.

27 Canadese populieren langs het Markebekepad, ter hoogte van de vijver, worden wellicht binnenkort geveld. Canadese Populier is door de mens gecreëerd: door kruising van 2 soorten  wilde men een nieuwe boom die snel groeide en zoveel mogelijk hout opbracht. Nadeel is dat ze na  30 à 40 jaar kaprijp zijn, daarna komen in hun afbraakfase terecht.

Deze 27 volgroeide populieren vormen op vandaag een  zeer zichtbare baken in het landschap. Je kan de bomen van ver zien staan, je kan je er bij wijze van spreken perfect op oriënteren.

Vanuit ecologische hoek zijn populieren zeer waardevol, herbergen o.a. heel wat vogels, insecten. Deze populieren situeren zich binnen de perimeter van het in aanleg zijnde Preshoekbos, de grond waarop ze staan is eigendom van de stad Kortrijk.

Lees “27 Canadese populieren worden geveld.” verder