Groen actie 10

 • Opvangbekkens:
  *Gerealiseerde opvangbekkens: langs de Kleine Marktstraat, dit is een opvangbekken van het industriegebied Ter Doenaert.
  *Project Torkonjestraat: hier zal er een opvangbekken  komen.

Marke 2010|2030 vraagt dat de aanleg op een ecologische (natuurlijke) wijze gebeurt, zo genereren we ook nieuwe en meer natuur.

 • Poelen, vijvers en grachten:
  -Preshoekstraat aan de Markebeek,(vijver en poel)

  -Leiekant-’t Schrijverke (2 poelen) en een oude Leiearm (’t Schrijverke)
  – OC park (2 poelen, gracht en vijver), mee te nemen in nieuw ontwerp park OC
  -Rekkemsestraat : kleigroeve en omgeving, dank zij de kleiontginning zijn hier grote waterpartijen gecreëerd.
  -Privé: bij boeren, een inventarisatie is wenselijk
  -In Preshoekbos, op verschillende locaties zijn poelen uitgegraven
 • Als structuur: Leie en Markebeek
  *Markebeek: Ter hoogte van Preshoekstraat vinden we een meanderende Markebeek ( gerealiseerd winter 2015/2016)
  *In het Natuurgebied Leiekant – ’t Schrijverke wordt in de nabije toekomst – ter hoogte van het struweel- een deel van de weide uitgegraven om zo in een nat gebied te voorzien. ( een wadi)

  *Bij de realisatie van de groene verbinding OC – Preshoekbos wordt er ook voorzien in de aanleg van een wadi.
 • Water als spelmogelijkheid voor kinderen:
  – Markebeek ter hoogte van Preshoekstraat, meanderen Markebeek ( gerealiseerd winter 2015/2016)
  – 
  Vijver aan het OC (in te richten)
 • Recreatie:
  Vijver langs Tweebekenwandelroute – vissen