Groen actie 2

Marke 2010|2030 wenst dat het ANB ( agentschap voor Natuur en Bos) sneller de gronden in het Preshoekbos verwerft, een tandje bijsteken is wenselijk. Deze vraag wordt gesteund door een brede beweging van mensen en organisaties in de regio.

Marke 2010|2030 vraagt de stad en het OCMW van Kortrijk om hun gronden in het gebied over te dragen/te verkopen aan de Vlaamse Overheid zodat alvast deze gronden kunnen beplant worden.

Voor de inrichting van het Preshoekbos is het agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid bevoegd. Zij tekenen fiets- en wandelpaden, ruiterpaden, locatie van speelbos, parking enz…uit.  Waar we kunnen willen we dit graag in overleg doen. Er worden contacten met de verantwoordelijken onderhouden en er wordt geregeld informatie uitgewisseld. Een wandelpad op Marks grondgebied is het Markebeekpad. Marke 2010|2030 is vragende partij om dit wandelpad  door te trekken tot aan het OC en het vandaar te verbinden met het Preshoekbos via de nieuwe verbinding langs het Torkonjestraatproject.

De verschillende plantacties op Markse grondgebied werden telkens in overleg met het Agentschap Natuur en Bos gerealiseerd. Eind 2014 is de aanleg van het speelbos uitgewerkt, de beplanting is intussen gebeurd. 2016.  Terzelfdertijd werd er een brug over de Markebeek geplaatst en werd de beek tot water opvangbekken uitgewerkt en terzelfdertijd verbonden met het Markse speelweefsel via de nieuwe brug en een doorwaadbare plaats.