Groen actie 3

Op vandaag is er een wandel- en fietsverbinding gerealiseerd langs de Markebeek tot aan het nieuw aangelegde brugje ter hoogte van het speelbos. Marke 2010|2030 is vragende partij om dit pad verder te laten doorlopen langs de Markebeek tot aan de Klarenhoek waar het kan verbonden worden met het bestaande fiets- en wandelpad. Het is  evenwel nog wachten op de nodige grondaankopen.

Het afvalwater komt vanaf 2016 niet meer in de Markebeek  terecht, wordt afgevoerd naar het nieuwgebouwde waterzuiveringsstadion in Aalbeke. We kunnen verwachten dat de kwaliteit van het water in de beek zal verbeteren. Gezien de landbouw op termijn niet meer zal aanwezig zijn in het gebied, krijgt de beek extra kansen om zuiverder te worden en nieuw leven voort te brengen.  

Langs de beek komen er water opvangbekkens, eind 2015 is er een belangrijk bekken gerealiseerd door de beek te laten meanderen. Op termijn staan er nog realisaties van water opvangbekkens in het Preshoekbos op het programma.

Marke 2010|2030 werkte een visie uit op de ontwikkeling van de Markebeek, deze visie werd voorgelegd aan de stuurgroep van Marke 2010|2030 en opgebouwd aan de hand van voorstellen en projectwandelingen met senioren en met geïnteresseerde Markenaren.

De visietekst is uitgewerkt en omgezet in voorstellen voor de inrichting van een aantal deelgebieden langs de Markebeek.

Van een van de deelgebieden is er reeds een concrete uitwerking gemaakt die steunt op gesprekken met de buurt en met stadsverantwoordelijken. Het gebied situeert zich tussen de Vagevuurstraat en de Kleine Pontestraat. (zie projecten)

In 2016 stelde de dienst leefmilieu een studiebureau aan om de Markebeek als groene ader in Marke uit te werken. Marke 2010|2030 wenst van bij het begin betrokken te worden bij de uittekening van het project door het studiebureau en in een latere fase bij de realisaties.