Groen actie 4

Het kleiontginningsgebied, zowel rechts als links van de Pontestraat, (12 ha)  dat niet meer gebruikt werd nadat de laatste steenfabriek in Marke verdween is op vandaag in privé handen.   Voor het gebied werd er een plan opgemaakt waarbij de eigenaar de kleiput voor een groot deel kan opvullen. De nabestemming van het gehele gebied is Natuurgebied. Op termijn zal het gebied terug overgaan in openbare handen.

Gerealiseerde onderdelen van het gebied –  zone  links van de Pontestraat en zone naast de kleiput –  kunnen wat Marke 2010|2030 betreft best zo vlug mogelijk overgaan in openbare handen zo vormen ze een onderdeel van een groene Leievallei, kant Marke. 

Gezien de Rekkemsestraat een doorgangsstraat is ( Kortrijk – Lauwe – Frankrijk ) en zeer druk bereden wordt vragen we extra inspanningen om veilige oversteken te realiseren, minstens ter hoogte van het Preshoekbos- Pontestraat en ter hoogte van het Sneukelpad. Dit kan o.a. door het aanbrengen van zebrapaden, waarbij er telkens voor het zebrapad een witte volle lijn geschilderd wordt, uiteraard aan de kant van het aankomende verkeer,  zodat het duidelijk is dat de voetganger voorrang heeft op de auto. Een andere ingreep bestaat uit het plaatsen van “een max. 50 km bord” vanaf de brug over de A17, richting Marke. Men komt hier immers een bebouwde zone (zowel links als rechts van de Rekkemsestraat binnen. )

 Het kleiontginningsgebied, zowel rechts als links van de Pontestraat, (12 ha)  dat niet meer gebruikt werd nadat de laatste steenfabriek in Marke verdween is op vandaag in privé handen.   Voor het gebied werd er een plan opgemaakt waarbij de eigenaar de kleiput voor een groot deel kan opvullen. De nabestemming van het gehele gebied is Natuurgebied. Op termijn zal het gebied terug overgaan in openbare handen.

Gerealiseerde onderdelen van het gebied –  zone  links van de Pontestraat en zone naast de kleiput –  kunnen wat Marke 2010|2030 betreft best zo vlug mogelijk overgaan in openbare handen zo vormen ze een onderdeel van een groene Leievallei, kant Marke. 

Gezien de Rekkemsestraat een doorgangsstraat is ( Kortrijk – Lauwe – Frankrijk ) en zeer druk bereden wordt vragen we extra inspanningen om veilige oversteken te realiseren, minstens ter hoogte van het Preshoekbos- Pontestraat en ter hoogte van het Sneukelpad. Dit kan o.a. door het aanbrengen van zebrapaden, waarbij er telkens voor het zebrapad een witte volle lijn geschilderd wordt, uiteraard aan de kant van het aankomende verkeer,  zodat het duidelijk is dat de voetganger voorrang heeft op de auto. Een andere ingreep bestaat uit het plaatsen van “een max. 50 km bord” vanaf de brug over de A17, richting Marke. Men komt hier immers een bebouwde zone (zowel links als rechts van de Rekkemsestraat binnen. )