Groen actie 5

Deze actie wordt meegenomen in elk initiatief dat Marke 2010|2030 neemt mbt het ontwikkelen van een groenere gemeente. Streekeigen struiken en bomen gedijen beter in onze streken en zorgen voor meer verscheidenheid om te resulteren in een grotere biodiversiteit. We proberen te voorkomen dat exoten (struiken en bomen uit andere streken ) onze streekeigen struiken en bomen overwoekeren. De stad beschikt over een lijst van streekeigen struiken en bomen, die hiervoor als leidraad kan gebruikt worden.

Waar exoten de kop opsteken of woekeren dienen we in te grijpen, dit betekent dat een klassiek beheer (maaien en kort zetten) hier geen oplossing biedt, deze struiken/bomen moeten weggenomen worden.