Groen actie 8

De Vlierbessenstruiken zijn drastisch aan het verminderen in onze regio, met Marke 2010|2030 wensen we, waar het kan jonge vlierbessenstruiken  aan te planten op verschillende plaatsen.  

Bij de realisatie van deze projecten is er een goede afstemming nodig met de diensten van de stad voor de nazorg en beheer van de sites. Dit vraagt enige deskundigheid en opvolging, een samenwerkingsovereenkomst kan best afgesloten worden op basis van een duidelijke beheerovereenkomst.