Groen actie 9

Marke telt heel wat groene locaties. Marke 2010|2030 vindt het belangrijk dat van deze locaties een fiche wordt opgemaakt met de wijze waarop de betrokken groene locatie onderhouden en beheerd wordt. Dit kan van locatie tot locatie heel verschillend zijn.

In het kader van Kortrijk spreekt en met uitbreiding Kortrijkzanen participeren in het lokaal uitgevoerde groen beleid kan er zeker gedacht worden aan een actievere buurtwerking, waar op basis van een beheerovereenkomst en duidelijke afspraken, groengebieden mee kunnen beheerd worden. Basis daarvoor is de buurt informeren over de groene locatie en op basis van overleg nagaan wat er samen kan gedaan worden.