Jeugd

Jeugdig Marke krijgt creatieve speellocaties. Hun gebouwen moeten functioneel en duurzaam worden ingericht.
De vzw Van Clé Kinderboerderij leert kinderen kijken naar en omgaan met dieren, planten, milieu en natuur. De Kinderboerderij wordt een trefpunt voor kinderen (en hun –grootouders) die van die natuur houden.

Actie 1: Markse speelpleintjes worden via trage wegen, met spelelementen onderweg, verbonden met elkaar. We wensen een speelweefsel uit te bouwen dat verder uitgebouwd en onderhouden wordt.
We verwijzen alvast graag naar een van de realisaties van Marke 2010|2030 op deze site waar je de realisatie van deel 1 van het speelweefsel en een overzicht van de Markse speelpleintjes kan vinden.

Het tweede deel van het  speelweefsel vertrekt aan het OC richting Keizerstraat tot aan de ingang van het Preshoekbos, dit deel moet nog gerealiseerd  worden, het vormt een onderdeel van het project “Torkonjestraat” (zie onderdeel projecten op deze site).
Een droom  is om een veilige verbinding te maken vanuit de Keizerstraat met de speelnatuur in het stadsgroen Marionetten. Dit zou kunnen door een voetgangersbrug vast te maken aan de brug over de autostrade. Meteen zou deze brug ook als ecoduct kunnen functioneren. (ecoduct = oversteekplaats voor dieren).

Het derde deel van de speelroute vertrekt aan het OC en loopt via de Kinderboerderij verder langs de lagere school “Het Open Groene” en zo kom aan de speelzone van het Preshoekbos, hier wordt dit deel van de weefsel verbonden met het eerste deel.

Marke 2010|2030 zal inspanningen doen om het speelweefsel te promoten bij onze jeugd en dit op verschillende manieren.  

Actie 2:  We kiezen voor een variëteit aan natuurspeeltuigen, bijv. oude boom waarop je kan lopen, balken om over te springen en klassieke speeltuigen, kleine en grote speeltuigen rekening houdend met verschillende leeftijden, bijv. kleuters, schoolkinderen, …
De geplaatste speeltuigen doen beroep op de creativiteit van de kinderen, zijn uitdagend en hout is het basismateriaal dat gebruikt wordt.
De diversiteit aan speeltuigen toont aan dat er aandacht is voor de diverse leeftijdsgroepen. Voor kleuters zijn er speeltuigen vb. in het Kasteelpark en op enkele speellocaties zoals het speelpleintje op het sportcentrum aan het Olympiadeplein.
Voor schoolkinderen is er vb. het speelweefsel en de lokale speelpleintjes. Voor jongeren is er het Skatepark onder de brug van de R8, ter hoogte van Overzetweg. Dit laatste zal in de nabije toekomst vernieuwd worden.

Actie 3: We creëren open overdekte locaties, waar o.a. jongeren kunnen samenkomen, bijv. schuilplaatsen / picknick- en BBQ-plaatsen. Deze creëren een positieve sfeer.
Wat deze actie betreft is er op vraag van Marke 2010|2030 sedert 2013 een openbare barbecue gekomen aan het speelplein op de Kinderboerderij.  Via de Kinderboerderij kan je de barbecue bespreken en krijg je ook alle informatie die je nodig hebt.  Deze picknick- en BBQ-plaats is voor elke Markenaar beschikbaar.

Marke 2010|2030 wenst nog minimaal een openbare barbecue te realiseren aan het  OC, in de tuin van het vroegere conciërgegebouw.
We vinden hier een besloten ruimte waar jongeren en families gebruik kunnen maken van de keuken van de Conciërgerie en de aanpalende tuin.

Actie 4: De locaties van het Jeugdhuis ’t Arsenaal en de Jeugdbewegingen (Chiro-KSA) moeten functioneel worden ingericht (grote lokalen, stockageruimte, overdekte speelruimte). ofwel wordt de bestaande accommodatie aangepast en onderhouden ofwel krijgen deze een nieuwe locatie.
Open speelruimtes voor de jeugd worden in kaart gebracht.
Marke 2010|2030 wenst de realisatie van nieuwe jeugdlokalen. Deze lokalen kunnen een plaats krijgen ter hoogte van het park aan het OC (Kleine Pontestraat) of op het terrein achter de school Open Groene (terrein voorbehouden voor openbaar nut), dit terrein bevindt zich in de directe omgeving van het Preshoekbos en het speelbos in ditzelfde Preshoekbos. Deze laatste locatie draagt onze voorkeur mee, ze is gemakkelijk bereikbaar, ligt in de onmiddellijke omgeving van speelmogelijkheden en is toegankelijk. De mogelijkheid bestaat dat de jeugdbewegingen hun lokalen in de zomer kunnen verhuren als kampplaats.

Jeugdhuis ’t Arsenaal : op vandaag blijft dit een goede en interessante locatie voor een jeugdclub.

Actie 5: De kinderboerderij wordt een hedendaags educatief doe-centrum gebaseerd op ecologie processen: van ei tot kip, van schaap tot pull, van restafval tot compost, van geboren worden tot sterven, van bloem tot honing, van graankorrel tot brood,…en wordt het centrum van duurzaam omgaan met mens en dier voor het Kortrijkse en de regio.
Een geactualiseerde opdracht voor de kinderboerderij kan best in direct overleg met de jeugddienst, de raad van bestuur van de van vzw Van Clé kinderboerderij en de stad Kortrijk en de  provincie West-Vlaanderen.
Marke 2010|2030 ziet een brede educatieve opdracht voor de Kinderboerderij . Een toegankelijke (toegankelijkheid  wat uren betreft, maar ook wat diverse doelgroepen betreft en niet in het minst jongeren  met beperkingen) boerderij voor de brede Zuid-West-Vlaamse regio. Dit zowel voor de georganiseerde jeugd (jeugdbewegingen, scholen, educatieve centra enz…) als voor het organiseren van allerlei jeugdcursussen, jeugdevenementen.
Een kinderboerderij heeft op vandaag ook een brede educatieve opdracht mbt het omgaan met voedsel, het omgaan met natuur en milieu, enz…. Dit door vormingen te organiseren, als centrum in te zetten op toekomstprojecten zoals duurzaam omgaan met voedsel, omgaan met natuur en milieu, enz…

Kansen voor stage en tewerkstelling van mensen met beperkingen/problemen – werk- zorgboerderij functie-  dient uitgebouwd te worden.

Actie 6: Water als spelelement in Marke. (zie ook rubriek groen – actie 10)
Marke 2010|2030 wenst water als spelelement een plaats te geven in het leven van onze jongeren. We denken aan de rol die de aanwezige vijver rond het OC hierin kan spelen, verder verwijzen we ook graag naar  het gerealiseerde project van de doorwaadbare Markebeek.