Markse pleintjes

Markse parkjes worden aangepakt en omgevormd tot “magische buurtplekjes”.

Marke telt  heel wat parkjes en pleintjes, Marke 2010|2030 vindt het belangrijk om deze parkjes en pleintjes een eigen identiteit te geven, een ‘magisch buurtplekje’.
Een plaats die samen met de buurt bewoners en geïnteresseerde Markenaren kan uitgebouwd worden tot een aangenaam en uitnodigend park en/of plein.

In 2008/2009 is er een eerste dergelijk plekje gerealiseerd. Aan het Olympiadeplein is het pleintje dat de verbinding vormt met Zwin- en Rekkemsestraat ingericht als een “ gezond sneukelpark”, je kan er bessenstruiken en verschillende soorten hoogstam fruitbomen vinden.  Dit pleintje is gecreëerd naar aanleiding door TuinHier in samenwerking met de stad en Natuurpunt. Er wacht nog wat werk, o.a. het open maken van het parkje, zodat je een groter geheel creëert.

In 2015 heeft Natuurpunt, in samenwerking met de stad, de provincie West-Vlaanderen en de inbreng van Europese middelen, een eigen pleintje gecreëerd op het einde van de Leieweg, een ontmoetingsplein voor de mensen van de buurt en een rustplaats voor wandelaars.

Foto: Toegang tot pleintje.

Het Markse wijkteam wil werk maken van een derde pleintje, het pleintje dat zich situeert einde van de Pater Slossestraat richting Poortersstraat. Het gaat hier om een pleintje dat helemaal ingesloten is en dat enkel bereikbaar is via een inrit aan de Pater Slossestraat.

Marke 2010|2030 is blij dat de weg van de magische plekjes verder uitgewerkt wordt. Waar het kan willen we graag onze steun en onze  ideeën verlenen.