Mobiliteit 1

Voetgangers verdienen brede toegankelijke voetpaden, dit betekent voor Marke 2010/2030 dat er stap per stap werk gemaakt wordt van vlakke voetpaden, dit kan door borduurstenen te gebruiken die afgerond zijn, de auto moet de overbrugging maken niet de voetganger. Dit gebeurt op vandaag reeds op heel wat plaatsen, wij vragen dat dit  systematisch gebeurt bij de aanleg en heraanleg van voetpaden.

Daar waar er geen voetpaden zijn en waar er nochtans een permanente en doorlopende bebouwing aanwezig is vraagt Marke 2010/2030 dat er een voetpad wordt aangelegd. Mat Marke 2010/2030 leggen we een lijst aan van straten die daarvoor in aanmerking komen.

Op voetpaden wordt er vermeden om allerlei obstakels aan te brengen (verkeersborden, verlichtingspalen enz…, dit kan door de nodige aandacht op te brengen voor de plaats waar men die obstakels moet realiseren.