Mobiliteit 2

Het Guldensporenfietspad wordt doorgetrokken tot in Lauwe (langs de Hospitaalweg, Hermelijnstraat en de spoorweg). Handig voor schoolgaande jeugd, voor de arbeiders en bedienden die werkzaam zijn langs deze route (KMO-route en firma Vandewiele).

Deze vraag bestaat reeds lang, telkens opnieuw krijgen we te horen dat dit project zal worden aangepakt tot op heden staan we echter nog nergens.

Bij de heraanleg van het park rond het OC vraagt Marke 2010/2030 dat er een fietsdoorsteek gerealiseerd wordt tussen het rondpunt aan de Kloosterstraat en de Hellestraat ter hoogte van de firma Delabie.

Marke 2010/2030 blijft voorstander van de realisatie van een fietstunnel ter hoogte van de Prince, zo wordt op een veilige en doorlopende manier de verbinding gemaakt tussen het centrum van Marke en Rodenburg, het AZ Groeninge, De scholen Don Bosco en Kinderland, enz…

Het Trage wegen netwerk dient verder ontwikkeld en aangepakt te worden, ( benamingen, onderhoud informatie rond het bestaan van het  Trage Wegennetwerk  enz…), dit netwerk is zowel voor voetgangers als voor fietsers de veiligste manier om het centrum of de andere deelgemeenten en de stad te bereiken.

De Preshoekstraat tussen rondpunt aan de Gymnasiastraat en de Kapelhoekstraat wordt een Trage weg, wordt dus afgesloten voor wagens en enkel toegankelijk gemaakt voor de fietsers en voetgangers.

Deze keuze volgt uit de ontwikkeling van een groene long rond Marke, we bevinden ons in deze zone in het Preshoekbos, het is voor Marke 2010/2030 evident dat we alles in het warm moeten stellen om deze zone minimaal te laten doorkruisen door autowegen, meer nog we kunnen op die manier ook een veilige doorsteek voor dieren realiseren, een ecoduct onder de brug van de A17.

Marke 2010/2030 zal een oplijsting maken van oversteekplaatsen die een zebrapad verdienen.  Denken we vb. aan – Torkonjestraat (bijv. molen, Ter Duinenstraat, Keizersstraat)