Mobiliteit 4

Deze as zorgt voor de verbinding met Kortrijk – via Dumoulinlaan, Markebekestraat en naar Lauwe via de Rekkemsestraat. Alle bedrijven op een paar uitzonderingen ( Boekbinderij Delabie,  …? ) na zijn langs deze as gesitueerd.

Marke 2010/2030 wil dat deze as gepromoot wordt als doorgansweg rond Marke.

Er  dient gezorgd de worden dat deze as ook de nodige vertragende elementen  heeft, zoals nu in de Balieweg,  goed wordt uitgewerkt.

De  nodige zebrabaden  voor voetgangers en fietsers  worden aangelegd en zo ingericht dat de auto verplicht is te stoppen door het aanbrengen van een volle witte lijn voor het zebrapad.

Binnen de hierboven beschreven as wordt voor het gehele gebied een zone dertig ingevoerd. Op vandaag is het zo dat her en der stukken zone dertig zijn. Marke 2010/2030 vindt dat deze zone moet gelden voor het gehele gebied.

Alle toegangswegen tot deze zone vanaf de as Torkonjestraat, Balieweg, Rekkemsestraat worden zo ingericht dat het voor de automobilist duidelijk is dat hij binnen een zone dertig komt.

De  as Hellestraat- Kloosterstraat- Kerkstraat wordt maximaal gevrijwaard van  zwaar doorgaand verkeer.

Ook de wijken Rodenburg, Abdijhoeve en  Populierenhof worden zone dertig.

De doorgangswegen door deze wijken zijn reeds zo ingericht dat er vertragende plateaus zijn aangebracht.  

Autosnelwegen krijgen stap per stap geluidswerende afgrenzingen.
– E 403 op wijk Nieuwenhove (Gladiatorenstraat)
– R8 (voor Wijk Ter Doenaert)