Mobiliteit

‘Zich verplaatsen’ binnen en van Marke naar Kortrijk en de omliggende gemeenten met aandacht voor de zachte weggebruiker (openbaar vervoer/ voetgangers/ fietsers) en het  gemotoriseerd verkeer (auto’s/camions).

Actie 1: over voetgangers
Goed onderhouden en volledig effen voetpaden vinden we overal en zijn noodzakelijk. We vinden ze dan ook in alle straten terug. Winkelstraten en schoolomgevingen krijgen brede, toegankelijke voetpaden. Parkeerproblemen willen we mee helpen oplossen.
Lees verder:

Actie 2: over fietsers
Nieuw te realiseren fietsinfrastructuur.
Lees verder:

Actie 3: Openbaar vervoer
De Werkgroep 2010/2030 vindt dat het openbaar vervoer in Marke behoorlijk georganiseerd is. Het belangrijke probleem van avondbusvervoer ( na  19u00) en het weekendbusvervoer vraagt een oplossing. 

Actie 4: autoverkeer
Wie Marke niet in moet wordt langs – de as Torkonjestraat – Balieweg – Rekkemsestraat gestuurd. Dit wordt de  as worden voor doorgaand verkeer, auto’s en vrachtwagens.
Lees verder:

Actie 5: garagestraten
Ontwikkelen van garagestraten, tegelijkertijd garagestraten kunnen ook gebruikt worden ook gebruikt door voetgangers en fietsers waar het mogelijk is.

Er zijn opportuniteiten om een belangrijke groep van de inwoners van de  Markekerkstraat, Marktstraat, Hemelrijkstraat en Rekkemsestraat, te voorzien van een garageweg. Marke 2010/2030 vraagt dat er onderhandelingen met de  betrokken eigenaars worden gevoerd om tot een oplossing te komen waar iedereen bij wint. Ook de voetganger en fietser kan hierbij winnen, extra veilige wegen om zijn bestemming te bereiken.

Actie 6: onderhoud wegen
Veiligheid, onderhoud en herstel van wegen, fietspaden, voetpaden vragen een systematisch onderhoud en herstel in functie van een grotere veiligheid.

Marke 2010/2030 stelt vast dat het onderhoud en herstel van onze wegen, fietspaden  te vaak gebeurt op afroep of op basis van klachten. Een geregelde opsporing van problemen dient mee opgenomen te worden in het beheerplan van onze wegen. Denken we vb. aan het fietspad onder de spoorwegbrug (IJzerpoort), hier ligt er bijna permanent olie op het fietspad, denken we aan de  veiligheid in de Rekkemsestraat…

Actie 7: vervoer via water
De Leie is niet alleen een economisch en recreatief uitgebouwd, maar wordt naar de toekomst ook een functionele verbinding voor inwoners. Op diverse plaatsen wordt een steiger aangelegd en wordt het bootvervoer georganiseerd.

De Leie als verkeersader is helemaal niet ingericht voor het vervoer van mensen. Marke 2010/2030 wil in een eerste fase laten onderzoeken of er vervoer van mensen via de Leie zinvol kan zijn. We denken hierbij aan de as Harelbeke-Kortrijk – Menen. Een stopplaats ter hoogte van de nieuw te realiseren brug tussen Marke en Bissegem zou een perfecte oplossing zijn voor Markenaren en Bissegemnaren.