Natuur in Marke

Marke is rijk aan natuur, gelukkig!
Ontdek onze groengebieden: alle zintuigen open, gezonde lucht, genieten van rust, ontspanning en natuurschoon. Een verrekijker kan nuttig zijn, goede stapschoenen zeker.
Natuurpunt Kortrijk en de werkgroep ‘t Schrijverke Marke beheert een aantal van deze natuurgebieden. Andere worden beheerd door de stad Kortrijk, door het Vlaams Gewest (ANB) of door private eigenaars.

  1. Het park Blommeghem (Van Bellegemdreef) telt veel mooie oude bomen. Elk voorjaar hoor je er de bonte specht roffelen.
  2. De Markebeek (vanaf de verkeerswisselaar E17-E403 tot de monding van de Leie) heeft langs haar middenloop het ‘markebekepad’, een deel van het Prikkelpad. Je vindt er machtige populieren, knotwilgen, struiken en een zicht op de brede open vallei. De reiger is nooit veraf.
  3. Het park bij het OC (Hellestraat) is een restant van landbouwland. Een oude veedrinkpoel en knotwilgen bleven bewaard. Er huizen steenuiltjes. Het wandelpad loopt door naar de kinderboerderij.
  4. De Leiekant met ‘t Schrijverke (Leieweg en Aardweg) is ons grootste natuurgebied. Ontdek in de Oude Leiearm ‘t Schrijverke veel lisdodde, riet en gele lis. Meerkoeten en waterhoentjes zijn er altijd. Loop langs boemrijk grasland, langs hellingsweiden, natte hooilandjes en een rijke gracht langs het jaagpad. Hogerop een struweel met veel zangvogels, en een bloemenpad langs de spoorweg.
  5. Het kasteelpark De Bethune (privaat) sluit aan met de meersen langs de Leie tot aan de Leiebrug. Dit uitgestrekt natte grasland is belangrijk voor weidevogels. Vogelkenners wandelen vanaf de Leiebrug heen-en-terug. s’Winters zijn er altijd kieviten.
  6. De oude kleigroeven aan de Pontestraat zijn nu natuurgebied. De nieuwe poelen in het hoogste deel zijn bijzonder rijk aan waterleven met amfibieën volop. De erg diepe oude groeve wordt gedeeltelijk opgevuld en heeft als bestemming ‘natuur’.
  7. Het Preshoekbos is het stadsrandbos van Kortrijk en Menen. In het deel ‘Keizersberg’ (Keizerstraat, Watervalstraat, Klarenhoek, zeg maar Pauvre Leute) vind je grote stukken bos, struikgewas, een graaszone met pony’s en poelen. Het deel Markebeekvallei wordt straks heraangelegd: met beekmeanders, broekbos, nat grasland, struiken … en een speelbos. In het deel voorbij de E403 (Preshoekstraat, Kapelhoekstraat) kan je nog een paar uur wandelen in een springlevend jong bos. Patrijzen, veel zangvogels, herfstpaddestoelen,…
  8. Het cisterciënzerplein met park is een mooi start- en/of rustpunt voor een wandeling. De hele wijk Rodenburg heeft grote tuinen; zoek de wandel/fietsweggetjes tussen de grote wegen! Via de Cannaertstraat ga je naar nr 9
  9. Stadsgroen Marionetten ga je verkennen vanuit Hof te Couckx, (Cannaertstraat tgo nr 33). Volg de wegwijzerpaaltjes naar de Libel, naar het geboortebos, in een heuvelend land.
  10. En via Sint-Anna, Lampestraat, enz. stap je in de landschappelijk mooie streek ten zuiden van Kortrijk met bvb ‘Markesteert’. Let vooral op mooie wegbermen, en kleine landschapselementen. Misschien hoor je de leeuwerik.