Participatie

Uitgangspunt is overleg. Samen zoeken naar de beste oplossing, naar de toekomst voor Marke. Om dit te realiseren willen we rekening houden en inspelen op lokale, stedelijke en regionale ontwikkelingen en financieringsmogelijkheden.