Recreatie actie 1

Sedert 2009 is er een werking ontwikkeld rond de Trage Wegen in Kortrijk en deelgemeenten.

In Marke heeft een werkgroep  de inventarisering van alle Trage Wegen/ lees ook verbindingswegen tussen straten, in kaart gebracht. Deze inventarisering resulteerde in een  document waar alle Trage wegen op vermeld zijn en per Trage weg zijn er een reeks kenmerken aangegeven.  

In een volgende stap heeft de werkgroep een voorstel geformuleerd mbt naamgeving van deze  wegen, in 2016 kregen de Trage wegen  op het terrein een naambordje.

Er is nog werk aan de winkel:  

  • Aan beide uiteinden van de Trage weg dient een naambord te komen (niet aan een kant van de weg, zoals nu in vele gevallen)
  • Op basis van het huidig gepresteerde werk maken we een evaluatie op om vergeten Trage wegen te voorzien van een naam en toe te voegen.
  • We kunnen een actie ontwikkelen om de Markenaren te laten kennismaken met deze trage wegen en hen te wijzen op de mogelijkheden die deze actie in zich draagt : met name doorgeven van wegproblemen (vb. staat van de weg, over groeiingen enz..evenals de mogelijkheden die deze wegen inhouden om zich op een veilige manier te kunnen verplaatsen.)
  • Vanuit de verschillende wijken in Marke kunnen we een kaartje ontwikkelen dat aangeeft op welke wijze we scholen, winkels,…in Marke kunnen bereiken. De Trage weg als handig alternatief om ons snel en efficiënt te verplaatsen.