Recreatie actie 2

We willen de bestaande verbindingen tussen Kortrijk stad  en de deelgemeenten in kaart brengen en deze kenbaar maken aan de Markenaren.
Per Trage Weg/ verbindingsweg brengen we de ondergrond in kaart en waar nodig geven we aan waar best werk gemaakt wordt om de ondergrond aan te passen. (vlot berijdbaar , effen,…)