Recreatie

Marke uitbouwen tot een recreatieve gemeente. Een uitvalsbasis voor allerlei vormen van recreatie: mountainbike, fietsen, wandelen, fitness, ruiterpaden,…

Actie 1:
De “Trage Wegen” in Marke worden met elkaar verbonden. Waar nodig worden nieuwe Trage Wegen aangelegd. Verdwenen Trage Wegen worden opengemaakt.
Lees verder:

Actie 2:
De Markse Trage Wegen sluiten aan op de Trage Wegen van andere gemeenten, zo vormen ze een Trage Wegen netwerk in de regio. Wat de inrichting betreft gaat er aandacht naar het soort ondergrond en verlichting.
Lees verder:

Actie 3:
Marke dient een voetgangersbrug over de Leie te krijgen. Marke verbinden we op die manier met Wevelgem en het Preshoekbos met het Leiebos.
Naar aanleiding van het Seine-Schelde project vragen we dat er ook overwogen wordt om een voetgangers- en fietsverbinding te realiseren tussen Marke en Wevelg/Bissegem ter hoogte van de A17. We stellen voor om deze brug vast te maken aan de A17.

Actie 4:
De Markebeek is de centrale as van Trage Wegen door Marke

Het Markebekepad,  aangelegd langs een deel van de Markebeek, vormt een belangrijke as voor het Markse Trage wegennetwerk. Deze weg dient ook zichtbaar benoemd te worden. (Provincie West-Vlaanderen). We wensen dat het Markebekepad verder wordt aangelegd door het Preshoekbos. Op vandaag zijn nog niet alle gronden in eigendom van  het Agentschap van Natuur en Bos, maar waar het kan er toch reeds werk van gemaakt worden.  

Actie 5:
Marke wordt een uitvalsbasis voor mountainbikers, fietsers, wandelaars, fitness, ruiters, lopers,… (telkens M/V). 
Recreatie ontwikkelen betekent mensen aantrekken uit de regio en verder. Zij komen zich ontspannen. Onze gemeente staat daarvoor open.

Door het OC uit te bouwen tot een centrum waar recreatie en toerisme een plaats krijgen, kan er bij de inrichting van het park rond het OC en de verbindingen die daar komen aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van diverse routes voor specifieke doelgroepen.
In Marke start er een mountainbikeroute aan het sportcentrum op het Olympiadeplein. 

Actie 7:
Op deze Trage Wegen wensen we themaroutes te ontwikkelen, bijv. een vergezichtenroute, het Prikkelpad, een Libelle-route, een looproute…

Het ontwikkelen van themaroutes kan een toegevoegde waarde betekenen om mensen deze wegen te leren kennen.