Speelweefsel

Marke 2010|2030 stimuleerde de realisatie van een eerste deel van een heus speelweefsel.

Wat is een speelweefsel ?
Dit is een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die belangrijk zijn voor kinderen, tieners en jongeren.

Een eerste deel in de ontwikkeling van een breed speelweefsel in Marke situeert zich tussen de verblijfshoeve (Balieweg) en het Preshoekbos (Preshoekstraat), de route loopt langs het Markebekepad. Onderweg kom je een 3-tal locaties tegen – aan de verblijfshoeve – Vrije Centrumschool – vijver Preshoekstraat – waar er nieuwe speeltuigen geplaatst werden.
Dit eerste deel van het speelweefsel werd ontwikkeld in 2012-2013 in samenspraak met de jeugddienst van de stad Kortrijk, Markse jeugdverenigingen en Marke 2010|2030.

Eind 2015 en begin 2016 kreeg dit eerste deel er een extra speelplek bij, namelijk een speelbos aan het Preshoekstraat met natuur-elementen.
In 2012-2013 kwam de vernieuwde speellocatie aan de  Kinderboerderij ook tot stand.
Marke 2010|2030 heeft verschillende ideeën om in de toekomst het speelweefsel verder uit te bouwen.

Andere speellocaties in Marke
*in het park – Van Belleghemdreef – vinden we enkele speeltuigen vooral voor de kleintjes,
*het speelplein aan de kapel van de wijk Rodenburg (Cisterciënzenplein),
*het skatepark onder de R8 aan de Overzetweg, richting Bissegem,
*het speelbos en –terrein in het stadsgroen Marionetten,
*een voetbalterrein op Ter Doenaert,
*speelplein bij sportaccommodatie op het Olympiadeplein