Welzijn

Werk maken van welzijn voor iedereen: sociaal en solidair !

Actie 1: Insluiten van alle inwoners
Marke 2010/2030 vindt dat alle Markenaren  voor al hun ‘welzijnsvragen ’ gehoor moeten kunnen vinden in hun eigen gemeente. Er zijn de zorgverleners (dokters en kinesisten, enz…) de  reguliere diensten en organisaties (vb; Woon- en zorgcentrum De Ruysschaert, wooncentrum voor mensen met mentale beperkingen de Zunnetoren, Kinderwelzijn, …) en vrijwilligersorganisaties (vb. seniorenwerkingen, ziekenzorgwerkingen, …),  ook de lokale overheid, via de wijkpolitie, het OC Marke en het wijkteam in het OC Marke  heeft hier een belangrijke rol te vervullen.

Lees verder:

Actie 2: Het OC Marke verruimt zijn werking zowel op het terrein als wat het activiteitenaanbod betreft.
Marke 2010/2030 vindt het wenselijk dat het OC ism het beheercomité instaat voor een volwaardige programmatie van een brede waaier aan activiteiten zowel overdag als ’s avonds, in het OC en daarbuiten (OC en omgeving). Deze keuze is gebaseerd op:  met mensen die overdag thuis zijn, (denk maar aan senioren – mensen met beperkingen – zieken – werklozen enz…), en  ’s avonds gaat het over de programmatie van verenigingen en extra toegevoegde initiatieven vanuit het OC

We wensen in het OC Marke, een HT- programmator aanwezig is voor de invulling van de bovenvermelde opdracht (dag- en avondactiviteiten), deze persoon werkt uiteraard heel nauw samen met het wijkteam

Actie 3: Toegankelijkheid van alle voorzieningen en openbare infrastructuur.
Marke 2010|2030 wenst werk te maken van een integraal toegankelijke gemeente:
Screening van alle openbare gebouwen mbt toegankelijkheid en aanpassingen waar nodig.  
Idem voor voetpaden (zie ook acties rond mobiliteit)

Actie 4: Werk maken van sociale verbondenheid in de gemeente
Marke 2010|2030 vraagt dat de gemeenschap bestaande initiatieven en verenigingen verder ondersteunt weliswaar op basis van een hun bijdrage in het versterken van de sociale verbondenheid in de gemeente. Activeren van  ontmoetingsinitiatieven dicht bij de mensen (bijv. materiële en financiële ondersteuning van straat- en wijkfeesten)
Materiële en financiële ondersteuning van vernieuwende initiatieven. (bijv. fietspools scholen)